Izba Przyjęć Szpitala

 

Telefony:

INFOLINIA SZPITAL- 459 595 987

 

Dokumenty wymagane do przyjęcia na Oddział (szczególnie w trybie planowym):

- dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport);

 

Co pacjent/ka powinien/na mieć ze sobą przy przyjęciu na Oddział:

- wyniki badań diagnostycznych,

- posiadaną dokumentację medyczną,

- spis leków aktualnie przyjmowanych (także suplementów)

 

      Do szpitala warto zabrać:

 

Szpital nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach przyłóżkowych. Sugeruje się, by wszystkie wartościowe rzeczy pozostawić w domu

(ewentualnie w depozycie szpitala), w przeciwnym wypadku nie należy ich pozostawiać bez nadzoru.