Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

lek. med. Saladra Artur

Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 

Pielęgniarka koordynująca

mgr Kucharek Beata

Specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 

 

Lokalizacja Oddziału:

IV piętro

 

     Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii zlokalizowany jest na IV piętrze szpitala, pełni 24-godzinny ostry dyżur. Oddział wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt medyczny zgodny z wymogami Ministra Zdrowia. Pacjenci oddziału są objęci profesjonalną opieką medyczną przez wykwalifikowany zespół lekarzy anestezjologów i pielęgniarek anestezjologicznych.

 

W ramach oddziału znajdują się następujące obszary:

1. Obszar anestezjologii : 3 stanowiska znieczulenia, wyposażone w sprzęt monitorujący i

umożliwiający zastosowanie różnych formy znieczulenia

2. Obszar nadzoru poznieczuleniowego : 3 stanowiska dla pacjentów po zabiegach operacyjnych

3. Obszar oddziału intensywnej terapii : 6 stanowisk ( w tym jedno izolowane) wyposażonych

w sprzęt monitorujący i podtrzymujący funkcje życiowe pacjentów dorosłych

( stany bezpośredniego zagrożenia życia ).

 

Procedury wykonywane w oddziale:

 • Konsultacje przed znieczuleniem

 • Znieczulanie do zabiegów operacyjnych ( ostrych , planowych )--ogólne , regionalne

  w ramach oddziałów : chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ginekologii

  jednego dnia.

 • Znieczulanie pacjentów do zabiegów w pracowni Endoskopii, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

 • Nadzór nad pacjentem po znieczuleniu :

    sala wybudzeń - obszar bloku operacyjnego

    sala wybudzeń - obszar pracowni endoskopii

 • Leczenie bólu pooperacyjnego

 • Resuscytacje krążeniowo—oddechowe w ramach zespołu reanimacyjnego

 • Zakładanie linii żylnej

 • Kaniulacja tętnic obwodowych

 • Tracheostomia przezskórna

 • Bronchofiberoskopia

 • Monitorowanie hemodynamiczne metodą inwazyjną i nieinwazyjną

 • Żywienie dojelitowe i pozajelitowe

 • Terapie pacjentów w stanie zagrożenia życia( wentylacja mechaniczna inwazyjna , nieinwazyjna pacjentów, elektroterapia pacjentów ( defibrylacje , kardiowersja, stymulacja elektr.)

 • Monitorowanie ciśnienia śródbrzusznego

 • Leczenie nerkozastępcze

Oddział posiada całodobowy dostęp do pracowni diagnostycznych

 • Tomograf komputerowy

 • Pracownia RTG

 • Laboratorium