Oddział Hospicjum Stacjonarne

Kierownik oddziału: lek. med. Joanna Śpiechowicz
Pielęgniarka koordynująca: Kułaga Aleksandra

 

Telefony:

Pielęgniarka Oddziałowa: tel. (41) 38 - 83 - 733

 

Lokalizacja Oddziału:

I piętro – lewe skrzydło

 

Informacja dla pacjenta:
Włoszczowskiego Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej

 

Dokumenty potrzebne w dniu przyjęcia na Oddział:

- dowód osobisty,
- skierowanie do hospicjum (do pobrania na naszej stronie)

 

Co pacjent/ka powinien/na mieć ze sobą przy przyjęciu na Oddział:

- wyniki badań wykonanych przez lekarza kierującego

- karty informacyjne z poprzednich pobytów szpitalnych

 

Odwiedziny w Oddziale:

Pacjenci mają prawo do opieki pielęgnacyjnej przez osobę bliską lub inną wskazaną osobę za zgodą ordynatora oraz do odwiedzin.
Odwiedziny odbywają się codziennie w godz. 12:00 do 19:00, zaś w dni świąteczne i wolne od pracy od godz. 10:00 do 18:00.
Ze względów epidemiologicznych lub innych ważnych przyczyn może być wprowadzony okresowo całkowity zakaz odwiedzin pacjentów w szpitalu lub poszczególnych oddziałach.
Mając na uwadze prawo do intymności i poszanowania godności każdego pacjenta przebywającego w sali wieloosobowej odwiedziny powinny być ograniczone. Jednego pacjenta mogą odwiedzać jednocześnie tylko dwie osoby.

Ze względów epidemiologicznych w odwiedzinach pacjentów w oddziałach nie powinny uczestniczyć dzieci poniżej 4 roku życia. Nie wolno odwiedzać pacjentów osobom dotkniętym chorobą zakaźną z infekcjami dróg oddechowych oraz znajdujących się w stanie nietrzeźwym.

Osoby odwiedzające pacjentów zobowiązane są do:

- kulturalnego zachowania się w czasie pobytu w szpitalu,

- podporządkowanie się wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu medycznego,

- poszanowania majątku szpitala,

- przestrzegania przepisów o bezpieczeństwie, higienie oraz przepisów p/pożarowych.

Osobom odwiedzającym zabrania się:

- siedzenia na łóżkach,

- prowadzenia głośnych rozmów zakłócających spokój,

- palenia tytoniu i spożywani alkoholu.

Pacjentom nie wolno oddalać się poza oddział bez wiedzy lekarza lub pielęgniarki.

 

Oddział posiada:

10 łóżek

Ogólne informacje o Oddziale:

W zakresie chorób wewnętrznych.