Spis telefony

 

Centrala tel. (41) 38 - 83 - 700

Izba przyjęć tel. (41) 38 - 83 - 811

Sekretariat tel. (41) 38 - 83 - 800 / fax. (41) 38 - 83 - 858

Poradnia Lekarza POZ tel. (41) 38 - 83 - 712

Rejestracja Specjalistyczna tel. (41) 38 - 83 - 766

Dział Fizjoterapii tel. (41) 38 - 83 - 742

 

Dział Finansowy

 

Księgowość tel. (41) 38 - 83 - 744

Płace tel. (41) 38 - 83 - 768

 

Dział Organizacji i Nadzoru

 

Kierownik tel. (41) 38 - 83 - 803

Statystyka Medyczna tel. (41) 38 - 83 - 709

 

Sekcja Spraw Pracowniczych

 

Kierownik tel. (41) 38 - 83 - 771

Kadry tel. (41) 38 - 83 - 765

 

Dział Obsługi Administracyjno - Techniczny

 

Kierownik tel. (41) 38 - 83 - 777

Dział Obsługi Adm. Tech. tel. (41) 38 - 83 - 828 lub (41) 38 - 83 - 837;

fax. (41) 38 - 83 - 877

 

Apteka Szpitalna

 

Kierownik tel. (41) 38 - 83 - 760

Ekspedycja tel. (41) 38 - 83 - 759

 

Stanowiska jednoosobowe

 

Naczelna Pielęgniarka tel. (41) 38 - 83 - 801

Informatycy tel. (41) 38 - 83 - 802

BHP / Piel. ds. Higieny Szpitala tel. (41) 38 - 83 -729

Pracowania RTG / USG tel. (41) 38 - 83 - 757

Bufet tel. (41) 38 - 83 - 794

Salon Medyczny Life tel. 697 072 163

Laboratorium tel. (41) 38 - 83 - 738

 

 

Numery telefonów do Oddziałów Szpitalnych oraz Przychodni dostępne są w zakładkach poszczególnych działów.