O nas

 DYREKCJA

 

DYREKTOR

Rafał Krupa

 

p. o. DYREKTOR DO SPRAW LECZNICTWA

lek. med. Leszek Orliński


GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Banaczkowska


NACZELNA PIELĘGNIARKA ZOZ 

mgr Elżbieta Benben

 

Kierownicy oddziałów:

 

Oddział Chorób Wewnętrznych I - lek. med. Leszek Orliński

Oddział Chorób Wewnętrznych II - lek. med. Zbigniew Cichoń

Oddział Pediatryczny - lek. med. Robert Kozielski

Oddział Chirurgiczny Ogólny - lek. med. Andrzej Zieliński

Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedyczny - lek. med. Adam Bargieł

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - --

Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu - lek. med. Anna Adamus-Michalik

Oddział Reumatologiczny - dr n. med. Maria Maciejowska - Roge

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - lek. med. Artur Saladra

Szpitalny Oddział Ratunkowy - lek. med. Mieczysław Słowik

Blok Operacyjny - lek. med. Marek Górka

 

Kierownicy działów:

 

Dział Fizjoterapii - mgr Zbigniew Żal

Apteka Zakładowa - mgr farm. Maria Nowak

Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej - lek. med. Dobromir Szczeciński

Dział Finansowo - Księgowy - Krystyna Banaczkowska

Sekcja Spraw Pracowniczych -

Dział Organizacji i Nadzoru - mgr Halina Dudek

Dział Obsługi Administracyjno - Techniczny - inż. Piotr Szydłowski 

Kierownik Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego  - lek. med. Iwona Latos

Kierownik Działu Żywienia - Bożena Gęsikowska