Świadczenia

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

 1. badań i porad lekarskich,
 2. leczenia,
 3. badań i terapii psychologicznej,
 4. rehabilitacji leczniczej,
 5. opieki nad kobietą ciężarną i jej płodem, połogiem oraz nad noworodkiem,
 6. badań diagnostycznych, w tym z zakresu analityki medycznej,
 7. pielęgnacji chorych w tym opieki szpitalnej,
 8. pielęgnacji i opieki nad niepełnosprawnymi,
 9. medycyny pracy,
 10. medycyny szkolnej wykonywanej w placówkach oświatowych,
 11. czynności z zakresu zaopatrzenia ortopedycznego,
 12. promocji zdrowia (prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo wychowawczej),
 13. szczepień ochronnych i innych działań zapobiegawczych,
 14. transportu sanitarnego