Kaplica szpitalna

 

Kaplica szpitalna znajduje się na V piętrze obok oddziału reumatologicznego

 

Msze święte w Kaplicy Szpitalnej:

 

Niedziela i Święta - godzina 7:00

Wtorek i Piątek - godzina 7:00

 

Codziennie w godzinach od 6:30 - 8:30 obchód po

oddziałach z Komunią Świętą

* Spowiedź święta przed Mszami świętymi lub indywidualne po ustaleniu z księdzem kapelanem.

 

Msze święte w inne dni, albo w innych godzinach do uzgodnienia z księdzem kapelanem

Tomaszem Łyko.

 

Numer telefonu do księdza kapelana: 502-855-335

Numer telefonu do parafii p/w Wniebowzięcia N.M.P. 41 - 394-28-88 lub 695-742-249