Aktualności

 

 FUNDUSZE EUROPEJSKIE rok 2016 

ŚRODKI UNIJNE 2016

 ImPlaMed 2017

 

 


 

POWIAT POZYSKAŁ PIENIĄDZE NA SPRZĘT DLA SZPITALA

 

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego pozyskał 290 000,00 zł na zakup sprzętu medycznego w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonych oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości.


W dniu 21 listopada br. w Ministerstwie Sprawiedliwości w obecności Podsekretarza Stanu Marcina Romanowskiego, Senatora RP Jacka Włosowicza, Starosty Włoszczowskiego Dariusza Czechowskiego i Wicestarosty Łukasza Karpińskiego została podpisana umowa przez Dyrektora SP ZOZ Rafała Krupę.


Zarząd Powiatu Włoszczowskiego w imieniu mieszkańców dziękuje serdecznie za pomoc dla naszego szpitala Ministrowi Sprawiedliwości Prokuratorowi Generalnemu Zbigniewowi Ziobrze oraz Senatorowi Jackowi Włosowiczowi.

 

W ramach dofinansowania zostanie zakupiony niezbędny sprzęt dla Szpitala:
holter EKG – 4 szt., holter ciśnieniowy – 4 szt., urządzenie do ogrzewania pacjenta – 2 szt.,
pompa infuzyjna jednostrzykawkowa 10 szt., videolaryngoskop – 3 szt.,
aparat EKG – 2 szt., wózek reanimacyjny – 2 szt., ssak elektryczny – 3 szt.,
analizator parametrów krytycznych – 1 szt., wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej – 2 szt., urządzenie do kompresji klatki piersiowej – 1 szt. W/w sprzęt zostanie zakupiony w 100 % ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

 


 

 

 


 

Oddział Ginekologii 1 dnia Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie oferuje w ramach NFZ:


Bezpłatne konsultacje do zabiegów małych i średnich ginekologicznych


Wykonujemy zabiegi ginekologiczne :
• pobieranie wycinków z szyjki macicy, biopsja kanału szyjki macicy w przypadku nieprawidłowej cytologii  - diagnostyka   pogłębiona plus badanie  kolposkopowe
• usunięcie polipa z kanału szyjki macicy
• konizacja szyjki macicy
• nacięcie – marsupializacja ropnia gruczołu Bartholina
• wyłyżeczkowanie jamy macicy i kanału szyjki w nieprawidłowych krwawieniach lub podejrzeniach o przerost błony śluzowej macicy
• histeroskopia zabiegowa – usuwanie mięśniaków i polipów 
• histeroskopia diagnostyczna
• plastyka klasyczna tylnej, przedniej ściany pochwy
• zabieg naprawczy krocza po starym pęknięciu krocza przy porodzie
• wycięcie blizny, endometriozy z blizny po cięciu cesarskim – plastyka powłoki jamy brzusznej

Wykonujemy zabiegi z zakresu uroginekologii:
• operacja wysiłkowego nietrzymania moczu ze wszczepieniem taśmy podcewkowej TOT lub bez taśmy.
 
Schorzenie wysiłkowego nietrzymania moczu  wiąże się najczęściej z obniżeniem narządu rodnego wynikłego z przebytych porodów dużych dzieci oraz pracy fizycznej wymagającej napinania mięśni brzucha. Charakteryzuje się niemożnością utrzymania moczu przy wysiłku, kaszlu, szybkim chodzeniu, co skutkuje popuszczaniem. Nasila się w okresie przekwitania powodując znaczną dysfunkcję szczególnie u kobiet aktywnych zawodowo.
Zabiegi podwieszania cewki za pomocą taśmy (siatki polipropylenowej) w różnych modyfikacjach z których metodą przez nas stosowaną jest metoda PRZEZ OTWORY ZASŁONIONE TOT która wymaga krótkotrwałego znieczulenia i polega na wszyciu taśmy od strony pochwy w okolicę podcewkową z wyprowadzeniem jej końcówek w okolicy pachwin.
Dostępność do zabiegów zdecydowanie polepsza komfort życia kobiet wpływając znacząco na ich aktywność i komfort w sferze społecznej i osobistej, szczególnie, jeśli występuje wysiłkowe nietrzymanie moczu po porodzie lub krępujące popuszczanie moczu.
 


 

 Nabór wniosków stypendialnych dla studentów medycyny kierunku lekarskiego

 


 

INTERNETOWE KONTO PACJENTA

 to bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia

 

 


 

Zespół Opieki Zdrowotnej informuje, że w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ) tutejszego ZOZ, od miesiąca grudnia 2018r. udziela świadczeń medycznych 4 lekarzy.

Zapewniamy obsługę Pacjentów w godzinach dopołudniowych i popołudniowych.

Zapraszamy Państwa do korzystania z naszych usług.

Dyrekcja ZOZ we Włoszczowie

 


 

  DOTACJA Z PZU

 

Projekt pod nazwą „Wymiana ścianki dzielącej Oddział Rehabilitacji znajdujący się w budynku Bloku Łóżkowego szpitala od ewakuacyjnej klatki schodowej na ściankę zraz z drzwiami ewakuacyjnymi” i „Wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych do korytarza technicznego na antywłamaniowe”, został sfinansowany przez PZU S.A. na podstawie Umowy preferencyjnej nr 844/2018/PZU/11 Kraków z dnia 26.07.2018 roku.

 

 


 

 


 

 

 

prośba Szanowni Pacjenci i Darczyńcy,

 Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

 - Szpitala im. Jana Pawła II

 

 W związku z trudną sytuacją finansową naszego Szpitala – zostały wstrzymane wszystkie zakupy aparatury i sprzętu medycznego w naszym Szpitalu które były w planach zakupu 2017-2019 ze środków własnych.

 

 Potrzeby zakupu niezbędnej aparatury medycznej ratującej zdrowie i życie naszych pacjentów są ogromne, gdyż większość aparatury medycznej jaką posiadamy jest już dawno wysłużona.

 Na przekazywanie DAROWIZN został utworzony specjalny rachunek bankowy BGK  o numerze:

56 1130 1192 0027 6003 7320 0013

 Za wszystkie wpłaty o tytule: DAROWIZNA NA ZAKUP APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO już dziś pragniemy serdecznie podziękować.

 Zobowiązujemy się również informować Państwa na bieżąco – jaka aparatura medyczna – została zakupiona z otrzymanych od Państwa darowizn.

 Liczymy na Waszą pomoc i wsparcie.

 Dyrekcja ZOZ we Włoszczowie 

HOSPICJUM STACJONARNE

SKIEROWANIE I WNIOSEK

WOLONTARIAT

 tel. 41 3883 733

PRZEKAŻ 1% SWOJEGO PODATKU

NA RZECZ WŁOSZCZOWSKIEGO STOWARZYSZENIA OPIEKI PALIATYWNEJ

KRS: 0000242547

 CEL SZCZEGÓŁOWY

HOSPICJUM STACJONARNE

 

 


 2018.12.19

 OGŁOSZENIE !

 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie informuje  o możliwości wynajęcie  budynku magazynowego  o powierzchni 144m2 wyposażonego w rampę.

Bliższe informacje w tej sprawie można uzyskać w ZOZ Włoszczowa pod nr tel. 41 388 37 77.

 


 

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie realizuje świadczenia w ramach programów leków:

1. PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CIĘŻKIEJ, AKTYWNEJ POSTACI ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)

2. PROGRAM LEKOWY - LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM

3. PROGRAM LEKOWY - LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS)

4. PROGRAM LEKOWY - LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA)

5. PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CERTOLIZUMABEM PEGOL PACJENTÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ SPONDYLOARTROPATII OSIOWEJ (SPA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK

W ramach programów lekowych finansowane jest leczenie wybranych jednostek chorobowych określonymi substancjami leczniczymi
O włączeniu chorego do programu lekowego i zastosowaniu odpowiedniej terapii, decyduje lekarz specjalista reumatolog.